Bij haar dienstverlening maakt Libeccio gebruik van de TMA methode en (online) instrumenten. Deze hebben hun waarde bewezen bij zowel talent- en competentiemanagement als teamontwikkeling. Met de TMA analayses krijgen individuen en teams inzichten, waarmee ze daadwerkelijk kunnen gaan groeien.
Enkele voordelen van TMA op een rij:

Behoeftetheorie van Murray

De TMA methode is gebaseerd op de behoeftetheorie van Murray. De meeste andere psychometrische instrumenten zijn gebaseerd op de Big Five. Het Big Five model is een model waarin de persoonlijkheid op vijf vlakken wordt beschreven. Het is een meer statisch model omdat de Big Five de persoonlijkheid beschrijft in termen van persoonlijkheidskenmerken vanuit de overtuiging dat iemand is zoals hij is. De behoeftetheorie van Murray is dynamischer van aard en beschrijft de persoonlijkheid op meer vlakken.

Compleet competentiemodel

De TMA methode heeft een compleet competentiemodel met 53 competenties die zijn uitgewerkt op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Via het competentiemodel kunnen organisaties profielen maken die ze kunnen gebruiken als meetlat voor functies en rollen.

Koppeling tussen talenten en competenties

Via een talentenrapportage kun je mensen matchen met opgestelde competentieprofielen. Je ziet direct of iemand past bij de werkomgeving, taken en gevraagde vaardigheden. Daarnaast voorspelt de TMA talentenanalyse in welke mate een persoon specifieke competenties kan ontwikkelen. TMA kan deze voorspelling doen omdat er een actieve koppeling is tussen talenten en competenties.

Rapportages op maat

TMA rapportages zijn op maat gemaakt voor verschillende soorten belanghebbenden:
Kandidaatrapportages zijn tekstrijk en in die zin is het een narratieve methode die gemakkelijk te begrijpen is voor alle stakeholders.
Rapportages voor managers zijn kort, krachtig en zodanig ingericht dat ze makkelijk te gebruiken zijn.

Verschillende talen

TMA rapportages zijn momenteel in de volgende talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans en Deens. De rapportages zijn taalonafhankelijk te gebruiken. Hiermee bedoelen we dat iemand een analyse in het Duits kan maken en zijn manager de rapportage in een andere taal kan lezen.

TMA methode: verandert het DNA van een organisatie

TMA heeft een full service benadering die recht doet aan de verschillende aspecten van mens en organisatie. TMA methode kent een gebruiksmodel met de volgende functionaliteiten:

  • Functie- en competentieprofielen maken (inclusief compleet competentiemodel).
  • Talentenanalyses uitvoeren.
  • Competentieniveau meten via 360/90/0 graden feedbackanalyses.
  • Matchen (koppelt talenten en het vaardigheidsniveau aan competentieprofielen).
  • Competenties ontwikkelen (coachtips voor leidinggevenden en ontwikkeltips voor kandidaten).
  • Mobiliteitsinstrumenten.