Meer informatie over de diensten van Libeccio vindt u op de volgende pagina’s:

Talentmanagement

Bij talentmanagement wordt nadrukkelijk gekeken naar de drijfveren, motivatie en aanleg van het individu. Vergelijk het met de onderkant van een ijsberg, die onder water zit: niet direct zichtbaar, maar meestal veel groter en indrukwekkender nog dan wat je boven water ziet. En de kunst is om juist dat gedeelte onder water zo slim mogelijk te ontwikkelen, te benutten en te versterken. Daardoor gaan individuen beter presteren en krijgen ze meer plezier en energie van hun werk.

Het gaat daarbij niet alleen om aanstormend jong talent, high potentials of management development. Iedereen heeft talent.

Teamontwikkeling

Libeccio gelooft in de kracht van teams. Een team kan een formeel of een informeel samenwerkingsverband zijn. Door goed teamwork ontstaan de meest waardevolle en aansprekende prestaties binnen organisaties en over organisaties heen. In deze tijden van onvoorspelbaarheid door snelle ontwikkelingen op allerlei gebieden, zijn juist teams cruciaal om daar antwoord op te geven of richting te geven aan de noodzakelijke of gewenste vernieuwing en verandering.

Organisatieontwikkeling

Talenten en teams kunnen alleen gedijen in een omgeving die hen stimuleert en inspireert.

Als je als individu of team een maximale bijdrage wilt leveren aan de organisatie, moet je wel weten waar je inspanningen dan op gericht moeten zijn. Als er een missie en visie zijn opgesteld, maar niemand kan die zonder spieken vertellen of uitleggen, hebben ze niet veel waarde voor de organisatie en geven ze niet veel richting. Ze maken geen passie of enthousiasme los.

Als een organisatie en de leidinggevenden, om wat voor redenen dan ook, onder druk staan om te presteren, zie je vaak dat de natuurlijke neiging van mensen is om te zoeken naar manieren om meer controle te krijgen over de situatie. Begrijpelijk, maar dit leidt vaak tot gedrag en een sfeer die niet inspirerend werken en die geen creativiteit en innovatie bevorderen.

Als een directie of managementteam heel benaderbaar wil zijn, maar verder ervaart iedereen in de organisatie een grote kloof en een gebrek aan communicatie, worden er belangrijke kansen gemist en heb je als organisatie een uitdaging om de kloof te dichten.

Kortom: ‘purpose’, waarden en cultuur, leiderschap en communicatie zijn heel belangrijk om steeds beter te presteren. En dit zijn dan ook elementen van organisatieontwikkeling waarbij Libeccio helpt.

 

Om op zinvolle wijze te ondersteunen in ontwikkeling is het belangrijk om zowel het doel als het startpunt helder te hebben.

Talenten staan centraal bij het bepalen van het startpunt voor individuen en teams. Libeccio gebruikt daarbij TMA instrumenten. Klik hier om meer te weten over de voordelen van TMA of bezoek de site van TMA zelf.

Ook wordt er gebruik gemaakt van Belbin teamrolanalyses, zowel bij talent management als team ontwikkeling.

Ook wordt er gebruik gemaakt van Belbin teamrolanalyses, zowel bij talent management als team ontwikkeling.